การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ใน web สาขา

ตอนนี้ web สาขาฟิสิกส์ สามารถพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ได้แล้วครับ (Credit MathJax-LaTeX และ MathJax) ตัวอย่างเช่น

ผลเฉลยของสมการ \(ax^2+bx+c=0\) คือ
\[x = \frac{{ – b \pm \sqrt {b^2 – 4ac} }}{{2a}}\]


ซึ่งจากตัวอย่างนี้ เราจะเห็นการเขียนสมการแทรกลงในเนื้อหา 2 รูปแบบ คือ

 1. แบบเขียนแทรกลงไปในบรรทัดข้อความ เรียกแบบนี้ว่า inline
 2. แบบที่สมการแสดงอยู่กึ่งกลางหน้า page และในบรรทัดนั้นมีแต่ตัวสมการ เรียกแบบนี้ว่า display style

ที่เราต้องรู้รูปแบบของสมการก่อนเป็นเพราะว่า มันจะใช้เครื่องหมายคร่อมตัวสมการไม่เหมือนกัน ดังนี้ครับ

 1. แบบ inline จะใช้เครื่องหมาย \( และ \) คร่อมตัวสมการ เช่น ถ้าเราต้องการพิมพ์ว่า
 2. ถ้า \(x^2 – 1 = 0\) แล้ว \(x = \sqrt{1} = \pm 1\)

  เราจะต้องพิมพ์ code ดังต่อไปนี้ครับ

  ถ้า \(x^2 - 1 = 0\) แล้ว \(x = \sqrt{1} = \pm 1\)

  จะเห็นว่าตัวสมการ \(x^2 – 1 = 0\) ก็คือ x^2 - 1 = 0
  และ \(x = \sqrt{1} = \pm 1\) ก็คือ x = \sqrt{1} = \pm 1
  เครื่องหมาย \( และ \) ครอบไว้เพื่อกำหนดให้มันเป็นแบบ inline เท่านั้น

 3. แบบ display style จะใช้เครื่องหมาย \[ และ \] คร่อมตัวสมการ เช่น ถ้าต้องการพิมพ์ว่า
 4. ความเร็ว \(\vec{v}\) ขณะใดขณะหนึ่งของอนุภาค เขียนเป็นความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ได้ว่า
  \[\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}\]

  เราจะต้องพิมพ์ code ว่า

  ความเร็ว \(\vec{v}\) ขณะใดขณะหนึ่งของอนุภาค เขียนเป็นความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ได้ว่า
  \[\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}\]

  จะเห็นว่าตัวสมการ \(\displaystyle{\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}}\) ก็คือ \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} เท่านั้น
  เครื่องหมาย \[ และ \] ครอบไว้เพื่อกำหนดให้มันเป็นแบบ display style ครับ

มาถึงตรงนี้ก็คงเข้าใจแล้วนะครับว่า ถ้าต้องการพิมพ์สมการหรือสัญลักษณ์แทรกลงในบรรทัด ก็ให้เราใช้แบบ inline คือใช้ \( และ \) ครอบ แต่ถ้าเราต้องการแสดงสมการให้เด่นออกมาจากเนื้อหาและอยู่กึ่งกลาง page ก็ให้เราใช้แบบ display style คือใช้ \[ และ \] ครอบตัวสมการของเราครับ

สำหรับตัวสมการนั้น จะมีโปรแกรมช่วยพิมพ์ เหมือนที่เราใช้ equation ใน Microsoft Word ครับ ไม่ต้องรู้คำสั่งแบบที่ผมเขียนข้างต้น